Offert

Offert på finansiella tjänster

Vår ambition är att ge dig som företagare en hög service, bra villkor och ett bra pris. All information behandlas konfidentiellt och överförs på ett säkert sätt.

Information om ditt företag

Företagsnamn
Org.nr: (xxxxxx-xxxx)
Kontaktperson
Ort
E-post
Telefon

Information om din kund

Företagsnamn:
Org.nr: (xxxxxx-xxxx)
Betalningsvillkor:
Belopp:
Första kontakten med Prioritet
Min kund är en kommun, landsting eller stat.

Du behöver inte fylla i organisationsnummer för kommun, landsting eller stat då dessa bedöms som kreditvärdiga per automatik.

Vi garanterar din likviditet personligt och smidigt!
Ring oss på 020-300 100 eller mejla marknad@prioritet.se.