Flera nyheter
Begrepp: Nyckeltal

Begrepp: Nyckeltal

När man pratar om huruvida ett företag går bra eller dåligt nämner man ofta nyckeltal. För att avgöra hur ett företag går kan man inte stirra sig blind på resultatet i bokslutet. Därför tittar man på olika nyckeltal som kan sättas i relation till resultatet, men också till konkurrenter. Några av de viktigaste nyckeltalen är räntabilitet, rörelsemarginal, soliditet och likviditet.