Begrepp: Räntabilitet

Begrepp: Räntabilitet

Räntabilitet (return på engelska) är ett mått på hur lönsamt ditt företag är och visar på om vinsten är tillräckligt bra i förhållande till kapitalet. Det handlar alltså om företagets förmåga att ge avkastning på kapitalet.

Räntabiliteten beräknas genom att ställa ett företags eller en rörelses resultat i relation till kapitalet. När räntabiliteten har beräknats avger den ett procentuellt svar på förhållandet mellan resultat och kapital, där lönsamheten kan avläsas genom att se om procentsatsen står över en viss gräns eller inte.

Räntabilitet beräknas på olika sätt, eget-, totalt-, sysselsatt- och operativt kapital alternativt via du Pont-modellen.