Bokslut är en sammanställning av din företags ekonomi. Det är ett viktigt verktyg för att hålla koll på din ekonomi och fatta viktiga beslut om ditt företag.
Läs mer om bokslut här.

Factoring är en lösning som kan hjälpa företag att förbättra sin likviditet, minska kreditrisken och frigöra kapital. Här är en guide till hur det fungerar, samt fördelar, nackdelar och allt du behöver veta.

Kreditvärdighet är en bedömning av hur sannolikt det är att en person eller ett företag kommer att betala sina skulder i tid. Kreditvärdighet är en viktig faktor för att få lån och krediter men det kan också påverka andra ekonomiska beslut, till exempel hyreskontrakt och kreditkort.
I det här inlägget kommer vi att diskutera vad kreditvärdighet är, hur den påverkar företagare och entreprenörer och hur du kan förbättra din kreditvärdighet.

Som företagare vet du att det är viktigt att ha ett starkt varumärke och en effektiv marknadsföringsstrategi. Ett starkt varumärke hjälper dig att sticka ut från mängden och attrahera kunder, medan en effektiv marknadsföringsstrategi hjälper dig att nå ut till din målgrupp och generera försäljning.

En affärsplan är ett viktigt dokument som beskriver din affärsidé, mål och strategier. Den hjälper dig att tänka igenom din affär på ett strukturerat sätt och identifiera eventuella risker eller utmaningar. Här ger vi dig tips för att skriva en effektiv affärsplan!

Att driva ett företag är inte alltid så lätt, det krävs mycket tid och energi för att hålla företaget igång. En av de största utmaningarna som företagare står inför är hantering av fakturor och betalningar. Att skapa fakturor, påminna om betalningar och hantera förfallna fakturor kan ta upp mycket tid och hindra företagare från att fokusera på sin kärnverksamhet. För att lösa detta problem finns det en smart och effektiv lösning – fakturaköp, även kallat factoring eller fakturabelåning. I detta inlägg kommer vi att ta en närmare titt på vad fakturaköp är, hur det fungerar och dess fördelar.

Att ha en tydlig och väldefinierad framtidssyn är avgörande för att fatta strategiska beslut och navigera genom föränderliga marknadsförhållanden.

Du har säkert hört att många använder sig av genomarbetade nätverk i sitt företagande. En nyckelfaktor för att driva framgång och tillväxt inom ett företag kan vara just strategiska partnerskap. Genom att bygga värdefulla affärsrelationer kan du öppna dörrar till nya möjligheter och utvidga din verksamhet samtidigt som du själv kan få hjälpa andra. Dessutom brukar du ha väldigt roligt på vägen om du får arbeta tillsammans med andra!

Att ha en effektiv hantering av ditt företags kassaflöde är avgörande för att hålla din verksamhet stabil och lönsam. Här är några värdefulla tips för att hjälpa dig på vägen i din kassaflödeshantering.

Prioritet Finans och Djurgården Fotboll förlänger sitt Stjärnsponsoravtal till och med 2022. Det befintliga avtalet går ut först vid årsskiftet, men redan nu väljer Prioritet Finans att nyttja den option som fanns om en förlängning på ytterligare två år. Prioritet Finans har varit Stjärnsponsor till Djurgården Fotboll sedan 2014 och har genom åren kommit varandra […]