Debattartikel Nils Wiberg, GP

Debattartikel Nils Wiberg, GP

Storföretagen hämmar tillväxten i Sverige

Det är hög tid att införa ett lagstadgat krav på maximalt 30 dagars betalningstid i svenskt näringsliv. Det skapar förutsättningar för tillväxt och 10 000-tals nya arbetstillfällen, skriver Nils Wiberg, Prioritet Finans.

Svenska storföretag kräver i dag inte sällan betalningstider på innevarande månad plus 90 dagar. Ibland upp till 120 dagar eller till och med mer. I annat fall ingår man inte avtal med sina små och medelstora leverantörer och underentreprenörer.

Det innebär att många av Sveriges småföretagare tvingas agera bank åt de större bolagen vilket i sin tur innebär en ansträngd likviditet och därmed begränsade möjligheter att växa och utveckla verksamheten. Så borde det inte vara.

Aktuella undersökningar visar att långa betalningstider för fakturor, och snäva kreditbedömningar hos de traditionella bankerna, gör att så många som vart tredje bolag hindras i sin tillväxt och utveckling eller till och med riskerar att få lägga ner verksamheten. Det är förödande för Sveriges fortsatta utveckling.

Sveriges ekonomi vilar tungt på alla de små och medelstora företag som genererar miljontals arbetstillfällen över hela Sverige. Utan likviditet riskerar den ekonomiska motorn att stanna och mängder av småföretag går under redan innan de utvecklats till sin fulla potential.

Ett antal aktörer inom det svenska näringslivet presenterade i somras en frivillig uppförandekod som innebär 30 dagars betalningstider till små och medelstora företag. En pågående utredning i näringsdepartementet syftar till att presentera ett lagförslag om att företag med minst 500 anställda offentligt ska tvingas att redovisa sina betalningstider.

Det är bra att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemet. Men det räcker inte. När vi går in i nästa lågkonjunktur befarar jag att tusentals svenska företag kommer att gå under.

Verkligheten för landets många småföretagare är att de varje månad måste betala ut löner till sina anställda och skatter och avgifter till staten. Går man in och läser på Skatteverkets hemsida står det klart och tydligt att brist på pengar inte är ett giltigt skäl för att få anstånd med betalning av dessa månatliga inbetalningar. Det innebär att landets alla småföretagare måste binda upp onödigt mycket kapital, eller försöka ta ett lån, för att kunna sköta sina lagstadgade betalningar.

Därför är det hög tid att införa ett lagstadgat krav på att maximera betalningstiderna till 30 dagar. Om staten kräver in skatter och avgifter varje månad så måste landets småföretagare ges möjlighet att få betalt för sitt arbete med samma villkor, det vill säga på 30 dagar. Då ger vi möjlighet för små och medelstora företag att växa och utvecklas. Då växer och utvecklas även Sverige.

Nils Wiberg, vd Prioritet Finans

Artikeln hos gp.se:
https://www.gp.se/debatt/storföretagen-hämmar-tillväxten-i-sverige-1.14224316