Debattartikel Nils Wiberg, GT

Debattartikel Nils Wiberg, GT

RIK måste ges möjlighet att överleva och utvecklas

Som idrottsälskare och stjärnsponsor till handbollsklubbens Redberglids IK sedan 2012, har jag följt stadens mångåriga icke-hantering av frågan om en ersättningsarena till den nu rivna Lisebergshallen.

Efter att det under många år inte händer någonting så går till sist företrädare för RIK ut och slår larm om den akuta situationen som klubben befinner sig i just nu och som riskerar hela verksamhetens överlevnad. Där över 600 ungdomar kan förlora en meningsfull fritidssysselsättning och ett hälsosamt alternativ till utanförskap, missbruk och kriminalitet.

Just idrottens fostrande roll i samhället är grunden för mitt eget engagemang att sponsra svensk idrott. Genom åren har mitt företag avsatt någonstans över 100 miljoner kronor i stöd till föreningar och förbund. Dessutom har jag varit med och finansierat bygget av IFK Göteborgs träningsanläggning Kamratgården och multisportarenan Prioritet Serneke Arena i Kviberg där vi idag är majoritetsägare.

Men utan en vettig arena riskerar alltså Redbergslids IK att behöva lägga ner hela sin verksamhet. Anledningen är helt enkelt att ekonomin inte går ihop när publiksiffrorna minskar och sponsorer inte längre kan motivera sitt engagemang och sitt ekonomiska stöd.

Tiden när sponsorskap handlade om att vara en generös välgörare och mecenat till det egna favoritlaget är sedan länge förbi. Sponsorer vill idag använda sponsring som en effektiv marknadsföringskanal för att stärka det egna varumärket. Det förutsätter att klubbar kan erbjuda sponsorer mer än bara exponering av en logotyp på matchkläderna. Som sponsor vill jag involveras i ett positivt sammanhang och associeras med de värden som klubben representerar, såväl i idrottshallen som i samhället i övrigt.

När nu Sveriges mest framgångsrika handbollsklubb står utan en fungerande arena är det alltså inte bara elitverksamheten som äventyras utan hela den framgångsrika ungdomsverksamheten som byggts upp under flera år. Det ansvaret vilar tungt på alla de politiker och tjänstemän som bollat frågan mellan varandra i åratal utan att komma till skott.

Klubben har själva presenterat ett genomarbetat och kostnadseffektivt förslag om att bygga en tillfällig arena på den övergivna bandyplanen i det nordöstra hörnet av Heden. En sådan arena skulle kunna användas av skolor, klubbar och föreningar inom en mängd olika idrotter och verksamheter året runt.

Men istället föreslår Idrotts- och Föreningsförvaltningen i sin investeringsbudget för 2020 att det på platsen ska uppföras en tillfällig dansbana med tak till en kostnad av mellan 25 och 30 miljoner.

Hur många månader per år kan en sådan användas? Och argumentet att buller i samband med konsertarrangemang innebär ett hinder för att uppföra en ersättningsarena för Lisebergshallen på Heden, gäller inte det även dansbanan? Eller är tanken att den spontana dansen ska ske ljudlöst utan musik?

Det borde stå klart för alla att en dyrbar dansbana utomhus i vårt klimat är en anläggning med begränsad användbarhet. Lika självklart borde det vara att istället välja ett väderskyddat alternativ, med flera funktioner och användningsområden, som kan användas året runt. Där dans är en av flera aktiviteter som kan rymmas i byggnaden jämte futsal, handboll, budo, kampsport, gymnastik och innebandy.

Nu måste alla goda krafter hjälpas åt för att ge Redbergslids IK rimliga förutsättningar att överleva och kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet. Inte minst för Göteborgs alla barn och ungdomar. Jag fortsätter gärna att sponsra klubben så länge det finns ett ömsesidigt utbyte av samarbetet. Och det gör det om det finns en central arena av rätt storlek för att genomföra attraktiva arrangemang. Då kommer publiken. Då kommer sponsorerna. Och då kommer också resultaten. Såväl sportsliga som samhällsnyttiga resultat.

Jag är beredd att ta mitt ansvar och vara med och finansiera en fungerande ersättningsarena för RIK. Nu behövs politisk handlingskraft för att se till att det blir verklighet.

Nils Wiberg, vd Prioritet Finans

Artikeln hos GT:
https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/redbergslids-ik-behover-en-ordentlig-arenalosning/