Exportfactoring

Exportfactoring är tjänsten som hjälper företag till garanterad likviditet. Med exportfactoring säljs eller belånas den utländska kundfakturan till ett finansbolag så att företaget slipper slösa tid och energi på att driva kundfordringen.

Exportfactoring – En bra väg till nya affärer

Vi lever i en alltmer globaliserad värld, med utbyte av varor och tjänster mellan olika länder på daglig basis. I denna värld är det viktigt oerhört viktigt att hänga med i utvecklingen.

Om du är intresserad av exportfactoring eller har några frågor så är du välkommen att kontakta oss på Prioritet Finans!

Exportfactoring

Mer information

En av våra kunder

Kennet Nilsson, Förvaltningsservice AB

"Vi kan verkligen rekommendera Prioritet Finans. Enkelt, smidigt och alltid med en personlig kontakt."

Så anlitar du Prioritet Finans

Prioritet Finans play

Vanliga frågor

Vad är Factoring?

Factoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag och/eller banker. Denna tjänst innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller bank. Vi på Prioritet Finans har valt att använda de svenska begreppen i vår affär, Fakturaköp och fakturabelåning, då de båda tjänsterna skiljer sig åt.

Vad betyder kreditrisk?

Det är risken för att din kund inte kan betala sin faktura. Detta händer när din kund hamnar på obestånd och saknar pengar.

Hur påverkas mina betalningsvillkor?

Dina betalningsvillkor påverkas inte alls. De villkor som du och din kund har kommit överens om gäller.