Factoring: Så fungerar det

Factoring: Så fungerar det

Factoring är en lösning som kan hjälpa företag att förbättra sin likviditet, minska kreditrisken och frigöra kapital. Här är en guide till hur det fungerar, samt fördelar, nackdelar och allt du behöver veta.

Som företagare eller entreprenör vet du hur viktigt det är att ha en god likviditet. Likviditet är förmågan att betala dina räkningar och andra skulder i tid. Om du har en dålig likviditet kan det leda till problem med leverantörer, kreditvärdighet och till och med konkurs.

Factoring är en lösning som kan hjälpa företag att förbättra sin likviditet. Genom att sälja dina fakturor till ett finansbolag kan du få ut pengarna direkt, även om kunden inte betalar i tid. Detta kan hjälpa dig att:

 • Få betalt snabbare
 • Minska risken för att inte få betalt
 • Frigöra kapital

Hur fungerar factoring?

Factoring fungerar genom att du säljer dina fakturor till ett finansbolag. Finansbolaget betalar dig fakturans värde direkt med avdrag för sin provision, och finansbolaget får därefter hela fakturabeloppet när din kund betalar fakturan.

Förutsättningar för factoring

För att kunna sälja dina fakturor till ett finansbolag måste du uppfylla vissa förutsättningar. Du måste inte alltid ha en god kreditvärdighet men dina kunder måste vara kreditvärdiga.

Fördelar med factoring

Factoring har många fördelar för företagare, bland annat:

 • Förbättrad likviditet
 • Minskad kreditrisk
 • Frigjort kapital
 • Bättre kreditvärdighet
 • Avlastad administration
 • Mer fokus på nya affärer

Nackdelar med factoring

Factoring har också några nackdelar, bland annat:

 • Kostnader
 • Vissa kunder kan vara obekväma med att deras fakturor säljs till ett finansbolag

Typer av factoring

Det finns två huvudtyper av factoring:

 • Factoring med regress: Finansbolaget betalar ut en del av fakturans värde direkt, och resterande belopp betalas ut när kunden betalar fakturan. Kan inte din kund betala tar du den finansiella risken. Finansbolaget tar ut en ränta på det utbetalda beloppet.
 • Factoring utan regress: Finansbolaget köper hela fakturans värde direkt, och ansvarar för att indriva skulden från kunden. Finansbolaget tar ut en avgift för denna tjänst och tar den finansiella risken om din kund inte kan betala.

Vem kan använda factoring?

Factoring är en populär lösning för företag av alla storlekar, från småföretag till stora företag.

Hur mycket kostar factoring?

De kostnader som är förknippade med factoring beror på flera faktorer, bland annat finansbolagets riskbedömning av din verksamhet och dina kunder, den typ av factoring du använder, och den provision samt de avgifter finansbolaget tar ut. Varje ansökan som kommer in till oss på Prioritet Finans bedömer vi via riskprogram och manuellt. När vi får in din ansökan, tittar vi på dina förutsättningar och dig samma dag, vilken du sedan får ta ställning till. Vår prissättning är tydlig och består både av fasta och rörliga avgifter – inget annat.

Hur påverkar factoring min kreditvärdighet?

Factoring kan ha en positiv effekt på din kreditvärdighet, eftersom det visar att du har en god förmåga att betala dina skulder, skatter, kundfordringar m.m.

Tips för att lyckas med factoring

Factoring kan vara en bra lösning för företag som behöver förbättra sin likviditet, minska kreditrisken, förenkla administrationen och/eller höja kreditvärdigheten. Genom att jämföra olika finansbolag och välja det alternativ som passar din verksamhet bäst kan du få ut det mesta av factoring.

Här är några tips för att lyckas med factoring:

 • Välj ett finansbolag som är specialiserat på factoring.
 • Se till att finansbolaget har en god kreditvärdighet.
 • Kontrollera finansbolagets erfarenhet och kompetens.

Kontakta Prioritet Finans

Om du är intresserad av att veta mer om factoring kan du kontakta Prioritet Finans. Vi är ett finansbolag som specialiserar oss på factoring och vi kan hjälpa dig att hitta den lösning som passar din verksamhet.

Om Prioritet Finans 

Vi på Prioritet Finans finns alltid tillgängliga för dig i ditt företagande. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just dig och ditt företag. Vi värnar också om dina kundrelationer, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att dina kunder är lika viktiga för oss som för dig. Med marknadens mest effektiva process vid fakturaköp ser vi helt enkelt till att du får betalt för dina fakturor.

Vi fixar pengarna, du lönsamheten 

Vi är ingen bank, men vi har ett eget starkt kapital och vi köper fakturor varje år för cirka 14 miljarder. Oavsett tuffare tider, kommer vi alltid ha kapital redo för ditt företag. Vi jobbar nära din verksamhet och är tillgängliga att snabbt hantera vårt gemensamma intresse – din likviditet.