fbpx

Factoring
Sälja eller belåna

Factoring är egentligen ett samlingsbegrepp för att beskriva tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Vi har valt att använda de svenska begreppen då de båda tjänsterna skiljer sig åt.

Vi har idag över 6 000 uppdragsgivare och tillsammans med dem ansvarar vi för över 50 000 kundrelationer.

 Fakturaköp >>

 Fakturabelåning>>

Hur länge har företag erbjudit factoring som tjänst?

Det var för över 600 år sedan, på 1400-talet, som factoring började ta form i England. Tjänsten blev snabbt en etablerad del av det engelska näringslivet. Störst avtryck lämnade factoring i den internationella handeln. Finansieringsalternativet tog sig under 1600-talet vidare till Amerika och har sedan dess fortsatt att utvecklas. Idag är det en naturlig del av finansmarknaden och tjänsten används av företag i alla branscher.

Vilka olika typer av factoring finns det? 

När man pratar om factoring syftar man på fakturaköp och fakturabelåning. Vi brukar för tydlighetens skull använda oss av de svenska begreppen.

Fakturaköp

När man funderar på factoring är det främst fakturaköp som gäller. Tjänsten med fakturaköp innebär att ett Prioritet Finans köper enstaka eller alla fakturor som ditt företag har. Hur många fakturor du väljer att sälja avgör du helt själv. Fakturaköpet kan göras med eller utan regress. Om du väljer att sälja dina fakturor med regress innebär det att du köper tillbaka fakturan av oss efter ett visst antal dagar om det skulle vara så att den inte blir betald av kund. Om du väljer att sälja dina fakturor utan regress tar vi på oss risken för utebliven betalning – vi tar över kreditrisken.

Fakturabelåning

En annan vanlig typ av factoringtjänst är fakturabelåning. Fakturaköpet görs med regress. Vid fakturabelåning intecknas fakturorna som säkerhet för vår utbetalning. Fakturorna fungerar alltså som pant för vårt lån och utbetalning. Vid fakturabelåning tar vi inte på oss kreditrisken.

Vad är factoring?

Factoring är samlingsnamnet för tjänsterna fakturaköp och fakturabelåning. Factoring kan sammanfattas som en enkel process där företag säljer eller belånar sina fakturor för omedelbar betalning. Det är ett uråldrigt tillvägagångssätt för att förbättra likviditeten i företag.

Vad är factorings stora fördelar?

Alla företag som fakturerar kan använda sig av factoring. Fördelarna med factoring är många.

Bättre likviditet

I många branscher är det inte ovanligt att leverantörsfakturorna och kundfakturorna har olika betalningsvillkor. Det kan innebära att du får betala leverantörerna innan du får betalt för dina sålda tjänster eller produkter. Genom factoring tar du bort obalansen med olika kredittider och frigör kapital i tid. Det är lösningen för dig som är i behov av likvida medel och inte vill vänta. När du använder någon av våra tjänster, fakturaköp eller fakturabelåning, får du betalt från oss samma dag eller senast nästa påföljande bankdag.

Mindre administration

Från det att du har sålt eller belånat en faktura hos oss är det vi som sköter och avlastar dig från allt administrativt kring dina kundfakturor. Vi bevakar betalningen, skickar eventuella påminnelser och i värsta fall skickar inkassokrav. Alla händelser följer du direkt i realtid via ”Mina sidor”.

Större frihet

Det är inte så att företag måste ta ställning till huruvida de ska använda sig av factoring eller inte. Istället har du som kund hos oss möjligheten att fritt styra hur många fakturor du vill sälja eller belåna. Vissa månader kanske behovet av pengar är större än andra. Då kan du sälja en större andel av dina fakturor. Andra månader ser likviditeten bättre ut. Då kan du sälja färre, eller ta en paus.

Våra rådgivare

Träffa någon av våra rådgivare för personlig kontakt.

Jonas Lundh

Jonas Lundh

Finansiell rådgivare

Emil Sjöberg

Emil Sjöberg

Finansiell rådgivare

Bernt Wallström

Bernt Wallström

Finansiell rådgivare

Tomas Linder

Tomas Linder

Finansiell rådgivare

Jonas Sundahl

Jonas Sundahl

Finansiell rådgivare

Mikael Rahmqvist

Mikael Rahmqvist

Finansiell rådgivare

Mer information

En av våra kunder

ISP

Andreas Ottermark, ISP

”Hög kvalité, kompetent personal och väldigt bra service. Prioritet Finans är en viktig likviditetspartner i vår fortsatta expansion.”

Så anlitar du Prioritet Finans

Finans Play

Prioritet Finans play

Så anlitar du Prioritet Finans

Kan ni hjälpa till med E-faktura?

Självklart kan vi hjälpa till med E-faktura, Läs mer här!

Vad är factoring?

Factoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag och/eller banker. Denna tjänst innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller bank. Vi på Prioritet Finans har valt att använda de svenska begreppen i vår affär, fakturaköp och fakturabelåning, då de båda tjänsterna skiljer sig åt.

Vad betyder kreditrisk?

Det är risken för att din kund inte kan betala sin faktura. Detta händer när din kund hamnar på obestånd och saknar pengar.