KAF online
Offert, Fakturaköp - Vad kostar det? Prioritet Finans

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren från våra kunder.

Vilka är Prioritet Finans?

Vi är störst i Sverige på fakturaköp – mer än dubbelt så stora som vår närmaste konkurrent. Årligen väljer mer än 6000 företag att sälja sina fakturor till oss vilket innebär att vi köper fakturor för över 8 miljarder kronor varje år. Vi är dessutom ett av få företag i branschen som tar hela kreditrisken. När du anlitar oss går det snabbt. Om du lämnar fakturorna på morgonen har du oftast pengarna efter lunch.

Köper ni förfallna fakturor?

Nej.

Köper ni fakturor med ROT/RUT-avdrag?

Ja.

Köper ni fakturor mot privatpersoner?

Ja, det gör vi.

Köper ni fakturor mot utländska företag?

Ja, vi köper mot utländska företag. Kontakta oss för mer info om vilka länder.

Vad betyder kreditrisk?

Det är risken för att din kund inte kan betala sin faktura. Detta händer när din kund hamnar på obestånd och saknar pengar.

Vad betyder affärsrisk?

Affärsrisken är risken att din kund bestrider din faktura.

Vad händer om min sålda faktura blir bestriden?

Om du och din kund inte kan komma överens måste du återbetala fakturabeloppet till Prioritet Finans.

Vad händer när min kund inte kan betala?

Vi skickar en påminnelse. Om din kund därefter inte betalar vidtas inkassoåtgärder.

Vad ingår i årsavgiften?

Du får ekonomisk rådgivning. Vi gör kvalificerade kreditbedömningar av dina befintliga och nya kunder. Du har också tillgång till juridisk rådgivning, kreditupplysningar, fakturabevakning, påminnelse- och inkassoservice. Ditt företag får också förknippas med vårt varumärke vilket gör att dina kunder betalar fortare.

Hur påverkas mina betalningsvillkor?

Inte alls. De betalningsvillkor du och din kund har kommit överens om gäller.

Hur reagerar min kund på att jag säljer fakturorna till Prioritet Finans?

De reagerar oftast inte alls. Fakturaköp är en etablerad och accepterad finansieringsform. Idag använder sig många företag av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och utveckla sitt företag.

Vad kostar det?

Det beror på hur din kund ser ut och vilka fakturavolymer du vill sälja.

Hur redovisas försäljningen av min faktura?

Vi mejlar en avräkningsnota till dig innehållande transaktionen. Du kan också via vår portal KAF Online ta del av dina transaktioner med Prioritet Finans, KAF Online finns tillgänglig via hemsidan samt vår kundapp (finns att ladda ner för både IOS och Android).

Hur får jag mina pengar?

Genom insättning på ditt företags bankkonto, plusgiro eller bankgiro.

Hur snabbt får jag pengarna?

Oftast samma dag eller senast näst påföljande dag.

Kontaktar ni min kund innan fakturaköpet?

Ibland, vi genomför stickprovskontroller helt slumpmässigt.

Hur ser den sålda fakturan ut som når min kund?

Som du har utformat den med tillägget att din kund ska betala till oss.

Hur skickar jag fakturan till Prioritet Finans?

1. Skapa ett nytt mejl och skriv in vår mottagaradress: invoice@www.prioritet.se

2. Ange ditt företags organisationsnummer med streck (123456-7890) i ämnesraden. Undvik mellanslag.

3. Bifoga i mejlet till oss dina fakturor i TEXT-PDF-format och tryck sedan på skicka.

Vad innebär borgensförbindelsen i avtalet?

Den innebär att borgenmannen går i god för att de fakturor som skickas till Prioritet Finans är korrekta.

Vad krävs det för att bli kund hos Prioritet Finans?

Vi behöver träffas och upprätta ett avtal mellan ditt företag och Prioritet Finans. Därefter kan du sälja dina fakturor.

Måste jag sälja alla fakturor till Prioritet Finans?

Nej. Du väljer själv de fakturor du vill sälja. Det är ditt behov av pengar som styr.

Vad är skillnaden med fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturaköp innebär att finansbolaget köper fakturorna och ibland tar kreditrisken. Fakturabelåning innebär att finansbolaget belånar fakturorna. Finansbolaget tar då inte kreditrisken.