Likviditet

Vad är likviditet

Vad är likviditet? Begreppet likviditet är ett finansiellt mått som enkelt förklarat mäter din verksamhets betalningsförmåga. Det är ofta relevant i företagsekonomiska förhållanden gällande huruvida företaget i fråga kan betala kortfristiga skulder. Att ha tillräckliga finansiella resurser att klara av dina betalningar är avgörande för ditt bolags fortlevnad. Har ditt företag god likviditet kan du betala dina skulder i tid, och är då likvid. När ett företag inte förmår att betala sina utgifter, såsom räkningar och löner, i tid på kort sikt kallas det för att vara illikvid, och företaget riskerar att hamna i stora ekonomiska utmaningar. För att undvika sådana scenarion rekommenderar vi att du alltid har en likviditetsbudget, vilket du kan läsa mer om nedan.

Likviditetsproblem

Likviditetsproblem kan hända alla, vilken är något man alltid får räkna med kan uppstå. En av de vanligaste orsakerna är att kunder inte betalar i tid och fakturor som ska betalas. Pengarna saknas således på kontot och kan drabba företagaren i form av dyra påminnelsekostnader och straffräntor. Likviditet är helt enkelt en nyckel till många företags expansion och fortsatta framgång.

Därför väljer våra kunder oss på Prioritet Finans

Pengar direkt

Sälj eller belåna dina fakturor till oss och få betalt samma dag. Vi köper över 98% av alla fakturor.

Vi tar kreditrisken

Vi minimerar din risk att du ska förlora pengar om din kund går i konkurs. Vi sköter all administration så att du spar tid.

Vårdar dina kundrelationer

Utan telefonköer bemöter vi dina kunder som om de vore våra egna.

Egna finansiella muskler

Vi är inte en bank, därför kan vi ge långsiktiga löften.

Våra rådgivare

Har du funderingar är du välkommen att kontakta någon av våra finansiella rådgivare.

Jonas Lundh

Jonas Lundh

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0708289377

Linkedin

Väst

Svenska & Engelska

Bernt Wallström

Bernt Wallström

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0702240724

Linkedin

Norr

Svenska & Engelska

Elias Aldrin

Elias Aldrin

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0730354555

Linkedin

Öst

Svenska & Engelska

Annika Hedman

Annika Hedman

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0708116167

Linkedin

Öst

Svenska, engelska, serbiska & kroatiska

Olle Hellman

Olle Hellman

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0702381678

Linkedin

Väst

Svenska & Engelska

Stefan Jonsson

Stefan Jonsson

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0708123500

Linkedin

Öst

Svenska & Engelska

Carry Takki

Carry Takki

Finansiell rådgivare

Skicka e-post

0708139505

Linkedin

Väst

Svenska & Engelska

Likviditet

Har du problem med din likviditet?

Vi på prioritet hjälper över 6000 företag årligen att undvika dålig likviditet detta genom våra Factoringtjänster och företagslån. Vi köper över 98 procent av alla inskickade fakturor och när du säljer dina fakturor på morgonen har du pengarna samma dag. – Vi fxar pengarna du lönsamheten

Likvida medel

De tillgångar som företaget kan använda omgående, kallas likvida medel. Likvida medel är alltså tillgångar i form av kontanter/ pengar på företagets olika konton som är möjliga att använda direkt.

Tillgångar som inte går att använda direkt, såsom inventarier, aktier, obligationer eller liknande räknas inte som likvida medel. Kontanter är alltid den mest likvida tillgången man kan ha, då det är pengar i fysisk form och går att bevara mest hållbart.

Det är viktigt att ditt företag har balans i hur många likvida medel som är tillgängliga direkt och vilka som inte är det. Att ha alla dina medel i aktier eller liknande begränsar din kortsiktiga betalningsförmåga och kan sätta dig i risk för att inte kunna betala oväntade eller kortfristiga skulder.

Samtidigt kan det innebära en stor risk i form av stöld om du har alla dina medel tillgängliga i form av kontanter, men även oförmåga att utvecklas om du har dem placerade på banken. Att hitta en balanserad likviditet ger bästa möjliga resultat och möjlighet för ditt företags tillväxt och hållbarhet.

Två olika former av likviditet

Kassalikviditet

Kassalikviditet visar hur ditt företags likvida medel står sig i förhållande till kortfristiga skulder. Kassalikviditeten räknas ut genom att räkna alla företagets omsättningstillgångar (förutom varulagret och pågående uppdrag) och kortfristiga skulder.

Kassalikviditeten räknas ut enligt följande:
Omsättningstillgångar – pågående projekt och varulagret ÷ kortfristiga skulder.

Tumregeln med kassalikviditet är att den alltid ska vara större än 1 som innebär 100 procent av företagets likvida medel. Om företagets likvida medel är minst lika stora som skulderna, alltså 100 procent, är det likvid. Skulle ditt företag ha mindre likvida medel än skulder skulle det kunna innebära eventuell ekonomisk kris.

Balanslikviditet

Balanslikviditet har samma syfte som kassalikviditet och fungerar ungefär likadant. Skillnaden är att du med balanslikviditet räknar med företagets varulager. Balanslikviditet talar till branscher som har stora varulager som grossister, e-handlare och butiker av olika slag.

Balanslikviditet räknas ut enligt följande:
Omsättningstillgångar, inkluderat varulagret ÷ kortfristiga skulder.

Här bör resultatet på balanslikviditeten, dvs. dina likvida medel, vara dubbelt så stort som skulderna. Alltså mer än 2,0 eller 200 procent.

 

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget är ett budgeterat kassakonto. Den ser ut som en uppställning över hur mycket kontanter/pengar som finns i din kassa vid periodens början, plus budgeterade inbetalningar, minus budgeterade utbetalningar, vilket ger den budgeterade kassabehållningen vid periodens slut.

 

Efter att ha gjort en likviditetsbudget kan du förstå och se hur mycket pengar som ska finnas tillgängliga vid vissa tidpunkter. Likviditetsbudgeten gör att du direkt förbättrar din medvetenhet om hur mycket pengar du får betalt och har tillgängliga för att betala dina egna utbetalningar. Skulle du behöva stärka din kassa för att uppnå den satta budgeten, kan du välja att ta ett lån genom att sälja dina fakturor och få pengar direkt istället för att vänta på att kunden ska betala.

Vill du ha hjälp med din likviditetsbudget?

Du kan alltid rådslå med din revisor eller med oss på Prioritet Finans för att få bättre förståelse och koll på hur allt går till och varför. Ett tips är att räknar ihop alla skulder som ditt företag har, på lång sikt och kort sikt, så vi kan se till att du upprättar din satta budget. Målet är att du alltid ska ha koll på när du behöver ha likvida medel tillgängliga på ditt konto för att kunna betala dina utgifter.

Varför är likviditetsbudget så viktigt?

Det är genom likviditetsbudgeten som den önskade balansen kan uppnås. Med en hållbar och ständigt uppdaterad likviditetsbudget ger du ditt företag den bästa förutsättningen för likviditet samt en tydlig överblick av dina inbetalningar och utbetalningar. Kanske hittar du till och med utrymme för expansion eller kan bjuda dina anställda på middag.

Likviditetsbudget är en färskvara som behöver ständig underhållning. I vissa lägen kan likviditetsbudgeten vara det viktigaste att hålla koll på inom företaget.

 

Att göra en likviditetsbudget

Även om företaget går med vinst på helåret är det viktigt att prognostisera företagets kassaflöde för att undvika tillfälliga likviditetsproblem. Går företaget med vinst, är det ingen garanti för att likviditeten kommer att vara god under hela året.

Genom att prognostisera kassaflödet kan du till exempel anpassa dina kunders kredittider efter de kredittider du får från dina leverantörer eller anpassa verksamhetens investeringstakt.

Stödfrågor när ska göra din likviditetsbudget:

 • Vad har ditt företag för momssatser inom försäljningen, och förekommer omvänd skattskyldighet i verksamheten?

 • När sker löpande skatteinbetalningar?

 • Får ditt företag betalt jämnt fördelat över året eller förekommer säsongsvariationer?

 • Hur ser ditt företags återkommande kostnader ut?

 • Vad har ditt företag för kommande engångskostnader och investeringskostnader?

 • Hur kommer personalkostnaderna se ut under året, finns det perioder med mycket övertid som ersätts genom betalning och när betalas semesterersättningen ut?

 • Vilka kunder kan du möjligtvis sätta kortare betalningstid på?

 • Vilka kunder har du som ofta är sena med sina inbetalningar? Ta snacket med dem och punktmarkera betalningar från de potentiella kunder som visar dålig betalningsvilja.

 • Kom ihåg, det kommer nästan alltid ytterligare skattekostnader och sociala avgifter när ditt företag expanderar.

När du gör en likviditetsbudget är det särskilt viktigt att komma ihåg att in- och utbetalningar ska förläggas till den månad då de förväntas ske. Du ska alltså inte utgå från när fakturan skickas eller tas emot, förutom när betalningsvillkoren är per omgående. Tänk även på att det i likviditetsbudgeten inte tas upp några periodiseringar eller avskrivningar.

 

Förbättra din likviditet för bättre betalningsförmåga på kort sikt

För att förbättra ditt företags betalningsförmåga på kort sikt är det enkla att sälja av de tillgångar företaget besitter för att direkt få ut likvida medel. Andra faktorer som påverkar ett företags lönsamhet är löner, lager och hyror av diverse saker. Dessa kan du alltid se över och fundera på om det finns några kostnader du skulle kunna dra ner på för att spara eller växa. Det enklaste och mest genomgripande sättet att förbättra din likviditet är att öka inkomsterna eller minska utgifterna. Som företag ska man alltid ha ett extra öga på sin likviditet.

Du kan även vända dig till oss på Prioritet Finans och höra med oss om det finns ett sätt att nå likviditet utan att göra större förändringar inom företaget. Vi erbjuder olika typer av lån och factoring som ska fungera som ett verktyg för dig som företagare.

God likviditet skapar ett vinnande lugn för dig och ditt företag. Likvida medel skapar nya möjligheter och tillfällen. God likviditet = en god natt sömn.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret nedan så kontaktar vi dig så snabbt vi kan.


  Agree to policies

  Genom att välja detta godkänner du behandligen av dina personuppgifter samt dataskyddspolicyn.

  Vanliga frågor om likviditet

  Det vanligaste sättet att mäta likviditet är att ange kassalikviditeten. Den räknas fram genom att omsättningstillgångarna, exklusive varulagret och pågående arbeten, divideras med de kortfristiga skulderna. Då får man tydligt fram sin kortsiktiga betalningsförmåga på att betala sina skulder.

  De tillgångar som företaget kan använda omgående, kallas likvida medel. Likvida medel är helt enkelt tillgångar i form av kontanter eller pengar på företagets olika konton som är redo att användas direkt. Behöver du förbättra din kortsiktiga betalningsförmåga?

  Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning, dvs är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Den vanligaste kortfristiga skulden är leverantörsskulder, det vill säga en skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Kortfristiga skulder blir ett problem när kunder inte betalar i tid.

  Snabbaste sättet att öka likviditeten är att på kort sikt öka sina likvida medel. Hos oss får du pengarna samma dag du väljer att sälja din faktura eller belåna din faktura. Alla företagare vet om hur skönt det är att kunna betala sina skulder på utsatt tid och känslan som infinner sig då man inte kan det. Att kunna betala för en ingången affär och stå för ett handskak visar ett företags inställning och känsla för den man gör affären med.