Likviditetsbudget

Därför ska du göra en likviditetsbudget

Är du orolig över ditt företags ekonomi, och vill du lära dig knepen för att undvika problem som uppstår vid bristande likviditet? Dålig likviditet är ett vanligt problem hos många företag, oavsett om man driver ett aktiebolag eller en enskild firma. Här får du handfasta tips på hur du kan förbättra ditt företags likviditet och hur du gör en likviditetsbudget, samt hur du kan använda våra factoringtjänster och företagslån för att lösa dina problem – redan idag.

Därför väljer våra kunder oss på Prioritet Finans

Pengar direkt

Sälj eller belåna dina fakturor till oss och få betalt samma dag. Vi köper över 98% av alla fakturor.

Vi tar kreditrisken

Vi minimerar din risk att du ska förlora pengar om din kund går i konkurs. Vi sköter all administration så att du spar tid.

Vårdar dina kundrelationer

Utan telefonköer bemöter vi dina kunder som om de vore våra egna.

Egna finansiella muskler

Vi är inte en bank, därför kan vi ge långsiktiga löften.

Likviditetsbudget

Varför ska jag göra en likviditetsbudget?

Gör du en likviditetsbudget förstår och ser du hur mycket pengar som skall finnas tillgängliga vid vissa tidpunkter. Likviditetsbudgeten gör att företaget förbättrar direkt sin medvetenhet om hur mycket pengar som finns tillgängliga för att betala sina egna utbetalningar. Ser du efter att du upprättat en likviditetsbudget att du behöver stärka din egen kassa med mer pengar, Testa då att sälja dina fakturor till oss så stärker du likviditeten samma dag så du slipper onödiga kostnader. Bolla också din likviditetsbudget med din revisor eller oss så hjälps vi åt att hitta rätt lösning. Se till att både ta med de kortfristiga skulderna såväl som de långsiktiga då du upprättar din likviditetsbudget. Din likviditetsbudget är till för att ha koll på när du behöver ha likvida medel tillgängliga på ditt konto för att kunna betala dina skulder.

Ta kontroll över dina likvida medel – förbättra likviditeten idag

En sak många har gemensamt, är att de inte planerar för hur mycket pengar som ska finnas på kontot varje månad, alltså betalningsströmmarna till och från företaget på kort sikt. Flödet matchar sällan budgeterade kostnader och intäkter.

Sena betalningar från kunder, utökade skatter och sociala avgifter göra att pengarna, likvida medel, saknas när det är dags för dig själv att betala. Genom att göra en likviditetsbudget skapar du en tydlig överblick över när behöver ha pengar i kassan.

På Prioritet Finans hjälper vi över 6000 företag varje år att undvika dålig likviditet. Vi köper över 98 procent av alla inskickade fakturor och säljer du dina fakturor till oss på morgonen, har du pengarna senare samma dag. Vi fixar pengarna, du lönsamheten. Aldrig har det varit så enkelt att få ordning på likviditeten.

 

Dålig likviditet kan innebära negativa konsekvenser

Dålig likviditet, eller likviditetsproblem, uppstår oftast genom att dina kunder inte betalar i tid, vilket i sin tur påverkar din möjlighet att betala dina fakturor och skulder i tid.

Du kan således drabbas av dyra påminnelseavgifter och straffräntor som i värsta fall påverkar dina relationer till samarbetspartners, leverantörer och anställda. Det kan också leda till att du får betalningsanmärkningar som vidare gör det svårt för dig att ta nya lån eller få hjälp hos banker eller andra kreditgivare.

Att betala sina skulder i tid är alltid viktigt i alla former av relationer, där likviditet är en nyckel till många företags expansion och fortsatta framgång. Just detta är något många företagare är stressade över – och ofta helt i onödan. Med fakturabelåning eller fakturaköp är det möjligt att få ordning på din likviditet redan samma dag som du tar kontakt med oss på Prioritet Finans. Låt oss berätta mer.

 

Vad god likviditet innebär och dess fördelar

 • God likviditet innebär att du har likvida medel på banken redo och tillgängliga att betala dina räkningar och uppgjorda affärer med.

 • God likviditet gör också att du kan göra affärer snabbt – där och då tillfället ges.

 • Hög likviditet innebär att du som företagare skapar ett vinnande lugn för dig och ditt företag.

 • Likvida medel skapar nya möjligheter och tillfällen. Det gör också att man minskar antalet stressmoment och kan fakturera pågående arbeten i rätt tid .

Vad är en likviditetsbudget?

Likviditeten är en färskvara och är i vissa lägen viktigare att hålla koll på än mycket annat. Därför är det viktigt att prognostisera företagets kassaflöde för att undvika tillfälliga likviditetsproblem, oberoende av om företaget går med vinst eller inte. Detta gör du med hjälp av en likviditetsbudget.

En likviditetsbudget byggs så att man börjar med de pengarna som ett företag har i kassan i början av månaden, och adderar de pengar som kommer in under månaden. Kort förklarat är en likviditetsbudget ett budgeterat kassakonto som visar om företagets pengar, alltså likvida medel, kommer att räcka för att täcka de utgifter man har under månaden.

Likviditetsbudget – ett verktyg för planering av kommande in- och utbetalningar

För att förbättra möjligheten att planera och förstå hur mycket pengar som ska finnas tillgängliga vid vissa tidpunkter, är det nödvändigt att upprätta en likviditetsbudget. Det ger dig ökad medvetenhet om hur mycket pengar som faktiskt finns tillgängliga för att betala dina egna skulder.

Ser du, efter att ha upprättat en likviditetsbudget, att du behöver stärka din egen kassa med mer pengar kan du då välja att sälja dina fakturor till oss på Prioritet Finans. På så sätt kan du stärka likviditeten redan samma dag och slipper direkt onödiga kostnader.

Kom ihåg att inkludera de kortfristiga skulderna, likväl som de långsiktiga, när du upprättar din likviditetsbudget. Bolla därefter budgeten med din revisor eller våra rådgivare, så hjälps vi åt att hitta den rätta lösningen för dig.

 • Exempel på inbetalningar: nya lån, erhållna bidrag, betalningar från kunder, moms att återfå och andra återbetalningar av skatter.

 • Exempel på utbetalningar: moms, leverantörsbetalningar, nya investeringar, räntor/ amorteringar, löner, skatter och sociala avgifter.

Så gör du en likviditetsbudget

Även om företaget har gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst, är det viktigt att prognostisera företagets kassaflöde för att undvika tillfälliga likviditetsproblem.

Att företaget beräknas gå med vinst, är ingen garanti för att ditt företags likviditet kommer vara god under hela året och lägen kan komma då företaget har större utgifter än inkomster och får problem med likviditeten.

Genom att prognostisera kassaflödet kan ditt företag till exempel anpassa kundernas kredittider, jämfört med de kredittider de får från sina leverantörer eller anpassa verksamhetens investeringstakt.

Så ställer du upp en likviditetsbudget

Enligt denna budget ska du ställa upp de kommande in- och utbetalningarna som finns:

Likvida medel (pengar på banken) + Inbetalningar – Utbetalningar = Likvida medel

 

Tips när du upprättar din likviditetsbudget

När du gör en likviditetsbudget är det särskilt viktigt att komma ihåg att in- och utbetalningar ska förläggas till den månad då de förväntas ske. Det innebär till exempel att du inte ska utgå från när fakturan skickas eller tas emot, om inte betalningsvillkoren är per omgående. Tänk även på att inga periodiseringar eller avskrivningar tas upp i likviditetsbudgeten.

 1. Vad har företagets försäljning för momssatser, och förekommer omvänd skattskyldighet i verksamheten?

 2. När sker löpande skatteinbetalningar?

 3. Är företagets intjäning jämnt fördelad över året, eller förekommer säsongsvariationer?

 4. Vilka är företagets återkommande kostnader?

 5. Vad har bolaget för kommande engångskostnader och investeringskostnader?

 6. Hur kommer personalkostnaderna se ut under året – finns det till exempel perioder med mycket övertid som ersätts genom betalning, och när betalas semesterersättningen ut?

 7. Vilka kunder kan du sätta kortare betalningstid på?

 8. Vilka kunder är ofta sena med sina inbetalningar? Ta snacket med dem – punktmarkera betalningar från kunder med dålig betalningsvilja.

 9. Tänk på att det kommer mer skatter och sociala avgifter när du expanderar.

Kontakta något av våra konto, så hjälper vi dig med din likviditetsbudget

Har du frågor eller behöver hjälp med att få ordning på din likviditet, är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Ring oss på telefon 08-652 44 40 eller skicka e-post till någon av våra rådgivare, så återkopplar vi till dig så snart vi kan. Nedan hittar du lokala kontaktuppgifter.

 

Stockholm

Besöksadress:
Arenavägen 39
08-652 44 40

Göteborg

Besöksadress:
Mölndalsvägen 91
031-708 95 00

Sundsvall

Besöksadress:
Sörviks Herrgård
060-400 94

 

 

Vanliga frågor och svar om likviditetsbudget

Resultatbudgeten visar hur ditt företag kommer gå på lång sikt, medan likviditetsbudgeten visar hur det går för ditt företag på kort sikt. En viktig skillnad mellan likviditetsbudget och resultatbudget är att man i likviditetsbudgeten räknar inklusive moms, och i resultatbudgeten räknar exklusive moms att betala.

I din likviditetsbudget ska du ställa upp de kommande in- och utbetalningarna som finns enligt följande: Likvida medel (pengar på banken) + Inbetalningar – Utbetalningar = Likvida medel. I likviditetsbudgeten ingår poster som: egen insats (lån från aktieägare), nya lån, amorteringar, in- och utbetalning av moms, poster som inte påverkar resultatbudgeten.

Vi rekommenderar att du följer upp din likviditetsbudget varje månad.

Likviditetsbrist innebär att företaget inte har tillräckligt med pengar att betala sina utgifter med. Att ett företag har brist på likviditet behöver nödvändigtvis inte bero på att företaget går med förlust, utan kan istället innebära att kapitalet har blivit uppbundet i andra tillgångar än pengar.