KAF online

Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen (GDPR), övrig för vår verksamhet tillämplig lagstiftning samt interna riktlinjer och rutiner.

Mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter hittar du via denna länk.