fbpx

Prioritet Finans reder ut begreppen – borgenär eller borgensman? Borgenär och borgensman blandas ofta ihop. Vilket är fel. En borgenär är någon som lånat ut pengar men ännu inte fått betalt och det kan vara en privatperson, ett företag eller en bank. Ett annat begrepp som kan användas istället för borgenär är fordringsägare. En borgensman är en person som går i borgen (garanterar återbetalning) för en låntagare. Det innebär att man som borgensman lovar att ta ekonomiskt ansvar för återbetalning av skulden, även om man själv inte lånat pengarna. Det görs ofta om låntagaren ensam inte uppfyller långivarens krav.