Prioritet Finans reder ut begreppen – Soliditet

Prioritet Finans reder ut begreppen – Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar företagets långsiktiga betalningsförmåga och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån och kallas även främmande kapital.

Soliditeten ökar genom att ett företag genererar vinst och återinvesterar denna i företaget, genom amortering av skulder eller genom att ägarna går in med ytterligare kapital.