Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är en kreditfaktura?

Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är en kreditfaktura?

Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura är en faktura som rättar en ursprunglig faktura som av någon anledning blivit fel. Kreditfaktura kan enkelt kallas tillgodofaktura eller omvänd faktura och är egentligen pengar som du kan använda för att betala den ursprungliga fakturan. Du betalar med andra ord aldrig en kreditfaktura.