Sponsring

Vi finansierar svensk idrott

Engagemang, passion och tillhörighet. Svensk idrott har ett viktigt samhällsuppdrag, dels ur folkhälsosynpunkt och dels ur ett värdegrundande perspektiv. Tillsammans med idrotten ska vi skapa friska och sunda samhällen med goda förebilder samt positiva värderingar.

Många föreningar brottas idag med en tuff ekonomi och bristande likviditet. Med ett sponsoravtal som innehåller både traditionell sponsring och en affärsmässig del kan vi erbjuda svensk idrott samma affärsmodell och kompetens som vi stöttat svenska företag med i över 40 år.

Förbund & ligor

Via ett nära samarbete med svenska idrottsförbund vill vi vara med och stötta Sveriges föreningar samt deras miljontals idrottsutövare.

Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring

Föreningar

Genom vårt samarbete och erbjudande av finansiella tjänster till svenska föreningar har vi möjligheten att säkra föreningarnas likviditet. Därigenom skapas grundförutsättningarna till utveckling av verksamheten.

Sponsring
Sponsring

Evenemang

Genom att sponsra olika idrottsevenemang har vi möjlighet att bidra till lokala folkfester på både elit- och breddnivå.

Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring
Sponsring