Flera nyheter
Tips för framgångsrikt företagande del 2

Tips för framgångsrikt företagande del 2

Bygg upp bolagets eget kapital

Stärk bolaget ekonomiska status samtidigt som du höjer din ”lön”. Hur i hela friden går det till?

Att öka ägarens lön kan många gånger vara en kostsam historia för det egna företaget. Ofta är den nettoslant som till slut hamnar i den privata plånboken inte värd den kostnad det medför för företaget. Bolagets likviditet kan inskränkas så mycket att verksamheten blir lidande.

Det finns en lösning. Se till att år 2019 blir det år då du bygger upp det egna kapitalet för att därefter, varje år, börjar använda det gynnsamma 3:12-regelverket. Regelverket styr hur fåmansägare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. Reglerna lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som lågt. Den nettoslant som nu hamnar i plånboken har ekonomiskt bara belastat bolaget som framskattat eget kapital.

Hur stor utdelning du som fåmansföretagare kan ta beror dels på hur mycket utdelningsbara medel som finns i ditt bolag och dels hur du som ägare av bolaget blir beskattad. Den del av utdelningen som beskattas till 20 % styrs av ditt gränsbelopp. Endast utdelning under ditt gränsbelopp blir beskattat till 20 %.

Det finns två sätt att beräkna ditt gränsbelopp, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger dig bäst förutsättningar för utdelning.

 

Som lägst ger förenklingsregeln dig möjlighet att ta ut,

  • År 2019: 171 875 kr
  • År 2020: 177 100 kr

 

Vill du ta ut mer ska du planera efter huvudregeln,
Utdelning under 2019 som deklareras 2020

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2019 måste ägare eller närstående till ägare tagit ut en lön under 2018 på minst 375 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala löner eller minst 600 000 kr (9,6 IBB).

Utdelning under 2020 som deklareras 2021

  • Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala löner eller minst 618 240 kr (9,6 IBB).

 

Det finns många bra länkar om 3:12-reglerna på Nätet, här kommer en av dessa,

https://www.revideco.se/312-reglerna-sa-beskattas-du-for-utdelning/

Om detta är intressant kan vi hjälpa till. Det är nämligen inte självklart att uppnå förutsättningarna för utdelning. En viktig faktor är den löpande likviditeten – utan likviditet, ingen utdelning. Här finns vi, via fakturaköp, beredda att fylla din kassa oavsett förfallodagarna på dina egna fakturor.

Vi fixar likviditeten, du lönsamheten!
Nils Wiberg, vd Prioritet Finans