Hur du utformar en e-faktura <br><br>

Hur du utformar en e-faktura

Med vår lösning för e-fakturering kan ni skicka en textbaserad pdf. Vi omvandlar er pdf till en e-faktura. Nedan ser du vad som är viktigt att tänka på för att vi enklare skall kunna omvandla Er faktura till en e-faktura.