Om Prioritet Group AB-koncernen

Om Prioritet Finans

Sveriges ledande finansbolag

Vi är störst i Sverige på fakturaköp – mer än dubbelt så stora som vår närmaste konkurrent. Årligen väljer mer än 6000 företag att sälja sina fakturor till oss vilket innebär att vi köper fakturor för över 8 miljarder kronor varje år. Vi är dessutom ett av få företag i branschen som tar hela kreditrisken. När du anlitar oss går det snabbt. Om du lämnar fakturorna på morgonen har du pengarna efter lunch. KAF Online gör det möjligt för dig att direkt se när vi har köpt dina fakturor och när dina kunder betalar.

Prioritets affärsidé

Prioritet-koncernen skall utan ägarintresse snabbt, professionellt och smidigt förse företag i Sverige med rörelsekapital och samtidigt skydda företagen mot kreditförluster.

Varför finns vi?

  • Vi vill göra Sveriges företag starkare med likviditet.
  • Vi tror på den goda företagaren som alltid vill göra rätt för sig.
  • Vi tror också på att alla skall få en andra chans.

Värdegrunder

  • Vi ska uppfattas som snabba, seriösa, personliga och tillgängliga av våra kunder.
  • Vi ska ha en stark passion för att lösa våra kunders likviditetsfrågor.
  • Vi ska ha ordning och reda i allt vi gör och göra en sak ordentligt EN gång.

Prioritet Finans är ingen bank

Vi är däremot bankoberoende

Med över en miljard i eget kapital är vi oberoende av finanskriser, banker och andra finansiella institut. Det innebär att du alltid är garanterad likviditet från Prioritet Finans. Vi har heller inga giriga aktieägare som förväntar sig feta utdelningar. Prioritet Finans är en snabbfotad och flexibel organisation. Det ger oss möjlighet att lyssna till hjärtat och tänka två steg längre i allt vi gör.

Vi ser Sveriges framtid

Vi är ett finansbolag som ser Sveriges företag som allas vår gemensamma framtid. Vår dröm är att svenska företag ska bli bäst i världen. Men för att nå dit, måste vi tillsammans skapa ett levande svenskt näringsliv där alla har samma möjlighet att utvecklas. Vi måste göra oss av med bromsklossarna som hindrar företag från att agera. Låt oss börja med att fokusera på att göra företagen likvida.

Vi vet att likviditeten är en av de stora bromsklossarna för dig och många andra företagare. Utan likviditet, inget handlingsutrymme. Utan handlingsutrymme, ingen utveckling. Men istället för att låna ut pengar till dig, vill vi ge dig betalt direkt för utfört arbete. Vi köper din faktura. Det betyder pengar i kassan bara några timmar efter slutfört arbete. Med likvida medel blir du fri att utvecklas som du vill.

Välkommen till framtiden!

Vi garanterar din likviditet personligt och smidigt!
Ring oss på 020-300 100 eller mejla marknad@prioritet.se.