Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är kreditrisk?

Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är kreditrisk?

Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är kreditrisk?

Varje gång du skickar en faktura tar du en kreditrisk. Det vill säga att du tar en risk att din motparts förutsättningar kan ändras så att de längre inte kan betala för sig. Det kan innebära att du får vänta längre på dina pengar eller att du i värsta fall går miste om din betalning då din motpart går i konkurs.