Den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och är godkänd för F- eller FA-skatt räknas som en egenföretagare. När du är anställd betalar din arbetsgivare sociala avgifter (främst kallat arbetsgivaravgifter) till staten som ska finansiera bland annat pensioner, social omsorg och sjukvård. När du är egenföretagare måste du däremot själv se till att betala […]

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som visar företagets långsiktiga betalningsförmåga och anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån och kallas även främmande kapital. Soliditeten ökar genom att ett företag genererar vinst och återinvesterar denna i företaget, genom amortering av […]

Räntabilitet (return på engelska) är ett mått på hur lönsamt ditt företag är och visar på om vinsten är tillräckligt bra i förhållande till kapitalet. Det handlar alltså om företagets förmåga att ge avkastning på kapitalet. Räntabiliteten beräknas genom att ställa ett företags eller en rörelses resultat i relation till kapitalet. När räntabiliteten har beräknats […]

När man pratar om huruvida ett företag går bra eller dåligt nämner man ofta nyckeltal. För att avgöra hur ett företag går kan man inte stirra sig blind på resultatet i bokslutet. Därför tittar man på olika nyckeltal som kan sättas i relation till resultatet, men också till konkurrenter. Några av de viktigaste nyckeltalen är […]

Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är en kreditfaktura? En kreditfaktura är en faktura som rättar en ursprunglig faktura som av någon anledning blivit fel. Kreditfaktura kan enkelt kallas tillgodofaktura eller omvänd faktura och är egentligen pengar som du kan använda för att betala den ursprungliga fakturan. Du betalar med andra ord aldrig en […]

Prioritet Finans reder ut begreppen – vad är kreditrisk? Varje gång du skickar en faktura tar du en kreditrisk. Det vill säga att du tar en risk att din motparts förutsättningar kan ändras så att de längre inte kan betala för sig. Det kan innebära att du får vänta längre på dina pengar eller att […]

Idrottens Affärer har varit hemma hos vår vd Nils Wiberg och pratat om allt från vår nya sponsorstrategi till hur han fick en andra chans, om livet i stort och om Prioritet Finans historia. http://www.idrottensaffarer.se/sponsring/2019/03/blavitt-i-kris-da-backar-nils-wiberg