Flera nyheter
För ett aktivt Sverige

För ett aktivt Sverige

Nils Wiberg om att finansiera svensk idrott -För ett aktivt Sverige

Nästa vecka startar sportloven i Sverige. Veckor som handlar om rörelse och en aktiv fritid för våra barn och unga. Självklart är det bra och viktigt att vi har detta lov, men lika givet är det att vi ska uppmuntra till en aktiv fritid året om. För mig personligen är det viktigt att vara med och utveckla möjligheterna för ungdomar att aktivera sig och utvecklas inom idrottsrörelsen.

Det är också det som vår långsiktiga sponsorstrategi handlar om. Att finansiera svensk idrott och utveckla dess möjligheter. Svensk idrotts- och föreningsliv har en viktig och fostrande roll i vår samhällsutveckling. Den erbjuder ungdomar ett alternativ till kriminalitet och utanförskap samtidigt som den bidrar till en bättre folkhälsa.

Det är våra ungdomar som är landets framtid och som ska fortsätta att bygga Sverige. Med inkluderande värderingar som våra unga får med sig från idrotten tror jag att vi har alla möjligheter att skapa ett bättre och växande Sverige där det finns plats för alla att bidra till vårt gemensamma samhälle.

Idag sponsrar vi föreningar, förbund och tävlingar inom de största sporterna i landet – fotboll, handboll, ishockey, friidrott och skidor.Idrotten är betydelsefull för att utveckla friska och sunda människor och samhällen. Det är också min viktigaste drivkraft för att vara med och finansiera svenskt idrotts- och föreningsliv.

/ Nils Wiberg, vd Prioritet Finans