Likviditet – vad är det?

Likviditet – vad är det?

Många företagare pratar ofta om likviditet, men vad betyder det egentligen? Vi reder ut begreppet!

När ett företag kan betala ut löner, fakturor, material och andra kostnader på en ganska kort tid kan man säga företaget har god likviditet. Det betyder att företaget har tillräckligt med pengar för att kunna betala sina kommande utgifter – skillnaden mellan pengar IN och pengar UT.

Det finns två olika typer av likviditet: Kassalikviditet och balanslikviditet. Där skillnaden är att företagets varulager inkluderas i måttet för balanslikviditet, vilket det ju inte gör i måttet för kassalikviditet.

Kassalikviditet

  • Kassalikviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det visar på hur mycket likvida medel som finns i förhållande till de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten bör alltid vara större än 1, där 1 är lika med 100% och då är likvida medel och skulder lika stora. 
  • Kassalikviditet = Omsättningstillgångar* / Kortfristiga skulder (exkl. varulager och pågående uppdrag)

Balanslikviditet

Balanslikviditet är ett mått på hur benäget företaget är att betala sina kortfristiga skulder. Skillnaden här är att man här tar med företagets eventuella varulager i beräkningen. Därför blir balanslikviditeten ett mål för företag som har stora lager så som butiker, grossister och dylikt. Balanslikviditeten bör alltid vara större än 2 vilket är 200% och därmed dubbelt så stora som skulderna.

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

Som både företagare och företag är det viktigt att hålla en så bra balans som möjligt för att ha en bra likviditet och för att hålla i gång verksamheten. 

Skulle det vara så att ditt företag utsätts för olika situationer där man då inte har kanske råd att betala ut personalens löner eller leverantörer är det bra att då ha en buffert för att känna sig mer trygg. 

Kan man förbättra sin likviditet?

Absolut! Det går att förbättra likviditeten på flera sätt. Huvudsakligen handlar det om att minska kostnaderna och se till att inkomsten är högre än utgiften. Du kan även sälja av eventuellt lager eller sälj kundfakturor för att få dina fakturor betalda direkt. Mer om fakturaköp kan du läsa om här. 

Vi nämnde tidigare att det är viktigt att företaget har en bra balans av sin likviditet – så är det! Om det är så att du kanske har för bra likviditet, kan det slå åt ett annat håll istället. Det kan nämligen vara så att du kanske har för mycket pengar som bara ligger och inte används på rätt sätt. Det kan då ge motsatt effekt. Då bör man tänka om och kanske återinvestera i verksamheten eller på annat sätt där pengarna gör nytta. 

Vi på Prioritet Finans jobbar ständigt för att du som företagare ska kunna få så bra likviditet som möjligt. Vi brukar säga att ”Vi fixar lönsamheten, du likviditeten” och vi finns här som din partner i ditt företagande vid behov.

Hör av dig till oss på Prioritet Finans så berättar vi mer och hjälper dig på vägen! 

Om Prioritet Finans 

Vi på Prioritet Finans finns alltid tillgängliga för dig. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för just dig och ditt företag. Vi värnar också om dina kundrelationer, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att dina kunder är lika viktiga för oss som för dig. Med marknadens mest effektiva process vid fakturaköp ser vi helt enkelt till att du får betalt för dina fakturor.

Vi fixar pengarna, du lönsamheten 

Vi är ingen bank, men vi har ett eget starkt kapital och vi köper fakturor varje år för cirka 14 miljarder. Oavsett tuffare tider, kommer vi alltid ha kapital redo för ditt företag. Vi jobbar nära din verksamhet och är tillgängliga att snabbt hantera vårt gemensamma intresse – din likviditet.