Tips 1 för ökad lönsamhet: Prioritera rätt produkter

Tips 1 för ökad lönsamhet: Prioritera rätt produkter

När framtiden är oviss och osäker är vårt råd att fokusera på lönsamheten. Vi har sammanställt några tips om vad du som företagare ska göra för att öka lönsamheten.

Det första tipset är att inte dra ner på marknadsföringen. Flertalet forskningsstudier visar att det bästa är att lägga större andel av marknadsföringsbudgeten på dina mest populära och bäst säljande produkter. Anledningen är att du vill sälja mer av de produkter med högst marginal och även kunna fokusera på färre antal produkter.

Det lönar sig inte på lång sikt, som man kanske tror, att dra ned på marknadsföringsinvesteringarna under en lågkonjunktur. Därför att försäljningen riskerar då att fortsätta ned i samma utsträckning. Det är självklart inte möjligt inom alla branscher men för de flesta så finns det produkter och tjänster som ligger närmare kärnverksamheten och därmed går att leverera med mindre ansträngning. Det är dessa som ska utgöra basen under en lågkonjunktur och därmed ska marknadsföringsbudgeten fokusera på att sälja dessa.

Det är viktigt att fortsätta utveckla nya produkter även under lågkonjunktur men det är inte självklart att dessa produkter som kanske har lägre lönsamhet och svårare att leverera ska marknadsföras på samma sätt.

Våra tips till dig som företagare:

1) Se till att minst 80% av er marknadsbudget läggs på storsäljare och en kärnverksamhet

2) Minska marknadsföringsinvesteringarna kring nya och/eller nisch-produkter