Tips för framgångsrikt företagande del 3

Tips för framgångsrikt företagande del 3

Öka din kreditvärdighet

Ibland går det så fort att bolagets kreditvärdighet tar stryk. Du har vid ett årsbokslut ovanligt stora kundfordringar. Du har slagit nya rekord, stora pengar är på väg in. Samtidigt kan du senare ändå få sänkt kreditbetyg hos UC. Årets resultat tog nämligen skada av att pengarna inte kom in under bokslutsåret och kassalikviditeten försämrades.

Sänkt UC-riskklass kan exempelvis vara förödande för företaget om dina affärer är beroende av att finnas med vid upphandlingar. Här krävs som lägst UC riskklass 3. Läs gärna mer om vad exempelvis konkurrensverket säger i just denna fråga, http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-rapport_2018-3.pdf

Även bankerna kan plötsligt dra öronen åt sig. De hängslen och livremmar som krävts är plötsligt inte lika starka som förut. Vill det sig illa kan en eventuell checkkredit med mycket kort varsel sägas upp.

All ovanstående text bottnar i att företaget, trots att det kanske aldrig gått bättre, saknat den så nödvändiga likviditeten.

Här finns vi redo att bli din likviditetspartner så att situationer som ovan eller andra liknande händelser inte sätter käppar i hjulet för ditt företag.

Vi fixar likviditeten, du lönsamheten!
Nils Wiberg, vd Prioritet Finans